Wie is Jet?

Gevoel voor mensen, zoeken naar de mogelijkheden, een praktische benadering en humor, dat is voor mij waar het om draait. Ik ben oorspronkelijk opgeleid als jeugdhulpverlener. Ik heb ruim 25 jaar gewerkt in jeugdzorg, pleegzorg en in het bedrijfsmaatschappelijk werk in verschillende sectoren. Momenteel ben ik in deeltijd werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb als vrijwilliger ervaring in het werken en reizen met mensen met een verstandelijke beperking. Al vele jaren Ben vele jaren actief betrokken geweest bij het rode kruis.

Ik hou ervan me te blijven ontwikkelen en heb op verschillende terreinen opleidingen gevolgd. Veelal was dat om bij te blijven in mijn werk, maar ook uit nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Ik ben opgeleid tot coach en trainer, maar ik heb ook mijn horecapapieren gehaald. Sinds november 2018 erkend stress en burn-out coach volgens de CSR methode.

Ik heb in veel uiteenlopende situaties en met veel verschillende mensen gewerkt. Mijn Twentse nuchterheid komt dan goed van pas. Ik val niet snel om van verbazing en ben gewend ook als de druk groot is scherp te blijven kijken naar wat er mogelijk is. Spiegelend, inzicht gevend, confronterend, maar altijd gericht op een voor u passende oplossing.

Ik ga graag praktisch samen met u aan de slag. Of en hoe we aan de slag gaan bepalen we samen. Ik help u graag om weer vat op uw situatie te krijgen.

Lid bpsw

Geregistreerd bij registerplein, BMW

Erkend CSR coach